hit counter

Het ontstaan van Little Mountain (interview 1/3)

Het ontstaan van Little Mountain (interview 1/3)
4 years ago Comments Off on Het ontstaan van Little Mountain (interview 1/3)
Posted in: Nieuws

In 2006 zag Little Mountain het levenslicht. Nu, ruim zeven jaar later, staat Little Mountain aan de vooravond van een enorme transitie. Dit interview met oprichter Maarten Hendriks is het eerste uit een drieluik, waarin we de turbulente geschiedenis van Little Mountain optekenen.

 

“In 2006 had ik mijn studie Industrial Design aan de TU/e afgerond. Hoewel ik vol ambitie aan de slag ging, werd ik al snel geremd”, herinnert Maarten zich. “De TU/e bood namelijk talrijke voordelen om jezelf te ontwikkelen tot zelfstandig ontwerper: studiefinanciering, huisvesting, de werkplaats, medestudenten, een netwerk en begeleiding. Dat viel allemaal weg na het behalen van mijn diploma. Veel collega-alumni trokken dan ook naar andere steden met een gunstiger klimaat voor creatievelingen.” Maarten stelde zichzelf toen de vraag die alles in beweging bracht: “Is in loondienst treden of verder studeren écht de enige manier om jezelf verder te ontplooien?”

“Is in loondienst treden of verder studeren écht de enige manier om jezelf verder te ontplooien?”

Maarten vond dat het anders moest. “Ik wilde een plek creëren waar ik alle voordelen van mijn studie kon inzetten om als startend ondernemer de markt te betreden. Ik huurde een ruimte aan de Kleine Berg in Eindhoven en ben ontwerpers gaan zoeken die zich bij het concept van deze creatieve werkplek en incubator wilden voegen. Dit initiatief kreeg veel media-aandacht, en al snel had ik vijftien zelfstandige starters uit de vakgebieden design en techniek verzameld. Ook de opdrachten stroomden binnen, waardoor het concept in een stroomversnelling kwam.”

“Ik wilde een plek creëren waar ik
alle voordelen van mijn studie kon inzetten als starter.”

Uiteindelijk bleek deze bedrijfsopzet niet duurzaam genoeg. “Je kunt gewoon niet met iemand – die je nog twee maanden huur schuldig is – samenwerken en naar klanten gaan. In 2008 greep ik mijn kans en verhuisden we met de hele club naar het Klokgebouw. Trudo heeft toen de administratieve kant op zich genomen, terwijl ik eigenaar en conceptbewaker bleef. Little Mountain ging zich in die tijd meer als een cluster gedragen. Het beetje winst dat ik met projecten maakte, financierde ik mijn eigen uren en deed ik investeringen die nodig waren om het concept Little Mountain door te ontwikkelen.”

“We verhuisden met de hele club naar het Klokgebouw”

Door de samenwerking met Trudo ontstond er een scheiding tussen de exploitatie van de ruimte enerzijds en de inhoud, opdrachten en persoonlijke ontwikkeling van de creatieve ondernemers anderzijds. Maar deze ontwikkeling gaf Maarten niet de rust die hij zocht: “Het concept bewaken, werving en selectie, communicatie, acquisitie, begeleiding van starters: het lag nog steeds allemaal op mijn bord.” Begin 2011 werd voor Maarten duidelijk dat dit anders georganiseerd moest worden. Samen met Leo van Loon en Trudo onderzocht hij hoe de Little Mountain-formule rendabel en verduurzaamd kon worden: voor Maarten zelf, maar vooral ook voor de leden, de stakeholders en de opdrachtgevers.

Het plan dat ontstond, leidde uiteindelijk tot de immense verbouwing die nu gaande is op de vijfde verdieping van het Klokgebouw. Het volgende deel uit deze drieluik staat in het teken van deze fysieke en organisatorische transitie.